Hieronder vindt u informatie over enkele van de projecten waar ik als projectleider werkzaam ben geweest. Om de lijst niet te lang te maken, heb ik alleen de projecten van de laatste 3 jaar opgenomen in de lijst. Naast een omschrijving van het project volgt er ook een kort overzicht van de door mij uitgevoerde taken.

Corus Research, Development & Technology
Omschrijving project:
Leiding geven aan meerdere (kleine) project teams die zicht bezighouden met het ontwikkelen van diverse web applicaties voor andere afdelingen binnen Corus.
Werkzaamheden project:
- aansturen meerdere project teams
- opstellen projectplannen
- verzorgen van management rapportage
- testen van web applicaties

EzGov Europe
Omschrijving project:
Leiding geven aan een project team die zich bezig houdt met de implementatie van een web portal voor het ministerie van Justitie in Engeland.
Werkzaamheden project:
- projectplanningen opstellen en bewaken
- verzorgen van management- en stuurgroep rapportage
- beheren en bewaken van project budget

Fortis Bank
Omschrijving project:
Het ontwikkelen van een website waarin klanten van Fortis Bank uit de hele Benelux informatie kunnen opvragen over hun belegging portefeuilles.
Werkzaamheden project:
- opstellen van PID en Project Brief volgens Prince2 methodiek
- beheren en bewaken van planning
- opstellen van wensen/eisen klanten
- contacten onderhouden met externe partijen

ING Bank
Omschrijving project:
Het aanpassen van bestaande software vanwege een platform wijziging van Windows NT 4 naar Windows 2003.
Werkzaamheden project:
- opstellen van PID en Project Brief volgens Prince2 methodiek
- beheren en bewaken van planning en budget
- ontwikkelen en testen van programmatuur

Alex Beleggersbank
Omschrijving project:
Het aanpassen/uitbreiden van bestaande applicaties waarin klanten van Alex hun beleggingen kunnen beheren.
Werkzaamhedenproject:
- opstellen van PID volgens Prince2 methodiek
- ontwikkelen en testen van programmatuur
- beheren en bewaken van planning


© 2007 JJ-projectlead
Alle leveringen van diensten geschieden volgens de Algemene Voorwaarden