Als u het woord projectmanager of projectleider opzoekt in het woordenboek zult u iets vinden als ‘iemand die een project leidt’. Dit klinkt op zich erg logisch maar is toch behoorlijk ruim omschreven. Want hoe kan je nu leiding geven aan iets ontastbaars als een project? Om daar antwoord op te kunnen geven, geef ik eerst een betekenis van het woord ‘project’. Dit staat in het woordenboek omschreven als ‘een ontwerp of plan dat uitgevoerd moet worden’.

Aan de hand van deze 2 omschrijvingen kan ik mijn werkzaamheden als volgt weergeven:
ik geef leiding aan 1 of meer mensen die gezamenlijk werken aan een ontwerp of plan.
Omdat dit op zich nog steeds een ruim omvattende omschrijving is, dien ik hierbij op te merken dat ik gespecialiseerd ben in software ontwikkeling/onderhoud projecten.

Na mijn afgeronde HBO Informatica opleiding in 1998 ben ik aan de slag gegaan als software programmeur bij een klein software ontwikkelingsbedrijf. Dit heb ik een jaar of 5 gedaan waarna ik langzaam de overstap heb gemaakt naar het projectleiderschap in software ontwikkeling/onderhoud projecten. Dit doe ik nu een jaar of 4 met heel veel plezier. Sinds 2002 ben ik volledig Prince2 gecertificeerd en heb ook al diverse projecten uitgevoerd volgens deze methodiek.

De combinatie van programmeur in een klein bedrijf en projectleider in diverse grote(re) bedrijven heeft er toe bijgedragen dat ik heel veel kennis en ervaring heb in het gehele traject van software ontwikkeling/onderhoud. Alle fasen vanaf het opstellen van de business case tot aan het testen en opleveren van het eindproduct heb ik meermalen doorlopen.


© 2007 JJ-projectlead
Alle leveringen van diensten geschieden volgens de Algemene Voorwaarden